3 plusy i 3 minusy budowy w górzystym terenie. Sprawdź czy je znasz!

3 plusy i 3 minusy budowy w górzystym terenie. Sprawdź czy je znasz!

Posesje na pagórkowatym lub górzystym obszarze kuszą ukształtowaniem terenu, a także urodą okolicznej przyrody. Niestety przy budowie domu, mogą one nieść za sobą również trudności techniczne. Zobacz jakie plusy i minusy wiążą się z budową domu w górach.

Buduj dom mieszkalny w górach jeżeli:

– chcesz być człowiekiem wolnym, bez ograniczeń, mieć poczucie bezkresu otaczającej przestrzeni, cieszyć się pięknymi widokami, bezpośrednim kontaktem z przyrodą, żyć z dala od ciekawskich sąsiadów,

– chcesz mieć dom z komunikacją na różnych poziomach wykorzystującą istniejące spadki i rzędne terenu bez konieczności wykonania dodatkowych, kosztownych wykopów ziemnych czy betonowych stropów np. mieszkać na piętrze z bezpośrednim dostępem do ogrodu,

– pragniesz mieć wspaniały, niepowtarzalny ogród urządzony poprzez wykorzystanie zróżnicowania górzystego terenu, przechadzać się po malowniczych ścieżkach, wykorzystać spływające wody do aranżacji oczek wodnych, kaskadowo nasadzać drzewa i krzewy.

Przed podjęciem decyzji zakupu działki budowlanej w górach zastanów się, gdyż:

– będziesz mieć utrudniony dostęp do posesji. Drogi w górach są strome, często narażone na uszkodzenia przez intensywne opady. Wymagają dodatkowego odśnieżania.

– narazisz się na zwiększone koszty wykonania przyłączy poszczególnych mediów. W przypadku wody i kanalizacji może się pojawić konieczność zainstalowania pomp.

– zwiększysz koszty wykonania fundamentów (uskoki) i ich izolacji przeciw wodnej (konieczność przechwycenia wód stokowych). Najprawdopodobniej konieczne będzie wykonanie kanalizacji deszczowej ze studzienkami.