3 różnice pomiędzy przygotowanymi osobami a tymi, którzy nie mają sprecyzowanych potrzeb

3 różnice pomiędzy przygotowanymi osobami a tymi, którzy nie mają sprecyzowanych potrzeb

Czym charakteryzują się osoby przygotowane do spotkania z architektem? Różnic pomiędzy dobrze przygotowanymi ludźmi a tymi, którzy nie mają sprecyzowanych potrzeb jest sporo. Najważniejsze jednak przedstawiamy Wam poniżej.

Osoba przygotowana, w momencie przyjścia do architekta, wie czy jego działka inwestycyjna jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i zapoznała się z jego uwarunkowaniami, wie czy i jaka zabudowa jest możliwa, jakie są dopuszczalne gabaryty wymarzonego budynku i jego ogólny wygląd zewnętrzny. Osoba nieprzygotowana nie ma pojęcia czy jej wymarzony dom jest zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i często musi na wstępie zrezygnować z własnych wyobrażeń.

Osoba przygotowana, gdy wie, że jej działka inwestycyjna nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale zna sposób zabudowy działek w najbliższym otoczeniu i zna pojęcie dobrego sąsiedztwa – jak pierwszy raz o tym słyszy to nie uniknie rozczarowania, że wymarzony dom nie powstanie na tej konkretnej działce.

Osoba przygotowana zna warunki dostępności do drogi publicznej, bo uzyskała stosowne opinie od właściwego zarządcy. Osoba nieprzygotowana może się spotkać z warunkiem budowy dodatkowego odcinka drogi dojazdowej lub rozbudowy istniejącej drogi publicznej co pociąga za sobą spore dodatkowe koszty zarówno projektowe jak i wykonawcze.

Osoba przygotowana zna warunki dostępności do poszczególnych mediów takich jak woda, kanalizacja, gaz. Wie czy i w jakim zakresie będzie zoobligowana do budowy nowej sieci wod-kan., gaz., czy musi zadowolić się własnym zbiornikiem na nieczystości, czy będzie mogła odprowadzić wody deszczowe na swoją działkę czy musi wpiąć się do ogólnodostępnej sieci. Wie też czy na działce istnieją instalacje wymagające szczególnej ochrony lub wręcz ich przebudowy.

Są to trzy zasadnicze wiadomości, które pomogą czy też wręcz umożliwią architektowi ustalić zakres potrzeb inwestora niezbędnych do sprecyzowania przed przyjęciem zamówienia na zaprojektowanie wymarzonego, ale realnego do wybudowania na konkretnej działce domu lub innego obiektu.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami 🙂 Skorzystaj z naszego czatu na stronie,