3 typowo polskie niuanse projektowe

3 typowo polskie niuanse projektowe

Z reguły nietuzinkowy projekt, to również trudniejsza droga administracyjna. Czy wiesz np. jak polskie prawo budowlane odnosi się do wiatrołapów czy domów z płaskim dachem? Zobacz trzy typowo polskie niuanse projektowe na które my ostatnio zwróciliśmy uwagę. W razie pytań lub problemów – napisz do nas! Chętnie doradzimy w kwestiach budzących wątpliwości. 

  1. WIATROŁAPY

    Art.63 Przepisów Techniczno-Budowlanych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r., poz. 690 z późniejszymi zmianami) wymaga zastosowania przedsionka jako ochrony wejścia z zewnątrz do budynku czyli potocznie zwanego wiatrołapu. Można go wprawdzie zastąpić kurtyną powietrzną lub innym nieutrudniającym ruchu rozwiązaniem, tylko i ale niezdefiniowanym, przez co projektanci ulegając presji administracyjnych rozporządzeń stosują popularne wiatrołapy.

  2. STROME DACHY

    Preferencja dachów stromych nie wynika z przepisów Prawa Budowlanego tylko z zapisów prawa miejscowego jakim są Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Strome dachy związane są z tradycją budownictwa w Polsce wynikającą z panujących u nas warunków klimatycznych tj. występujących obfitych opadów śniegu, którego zaleganiu zapobiega stromy dach. Obecne zapisy w MPZP utrzymują tradycyjne rozwiązania skośnych dachów głównie ze względów estetycznych, ponieważ są już dostępne inne środki techniczne umożliwiające korygowania ilości zalegającego śniegu np. system niskoprądowego podgrzewania pokrycia dachowego. Należałoby zastanowić się czy nie można zachować wizualnej tradycji w budownictwie posługując się elementami wykończenia elewacji, jej kolorystyką, przeszkleniami, a nie konstrukcją samego dachu.

  1. BUDYNKI NA PLANIE (RZUCIE) PROSTOKĄTA

    Jest to kolejny niuans wynikający jw. tylko z zapisów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. Wiążą się one głównie z polską tradycją zabudowy wsi czy ulicy. Dlaczego wolnostojące budynki nie mogą być projektowane na planie wielokątów lub okręgu w przypadkach gdy ich elewacja nie stanowi uzupełnienia istniejącego ciągu zabudowy ulicznej? Wprowadzenie wymogu budowy na planie prostokąta, tam gdzie nie ma wizualnych powiązań z istniejącą zabudową jest niezrozumiałym ograniczeniem.