6 rzeczy, dzięki którym zbudujesz swój dom bez rozczarowań, poprawiania błędów i wyrzucania pieniędzy

6 rzeczy, dzięki którym zbudujesz swój dom bez rozczarowań, poprawiania błędów i wyrzucania pieniędzy

Poniżej przedstawiamy sześć rzeczy, dzięki którym zbudujesz swój dom bez rozczarowań, poprawiania błędów i wyrzucania pieniędzy. Uchroni Cię przed tym dobry architekt!

Oto one:

1. Dopasuje na wstępie Twoja designerską wizję domu do rozwiązań dopuszczalnych na Twojej konkretnej działce budowlanej (zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub inne miejscowe uwarunkowania).

2. Uświadomi Ci z jakich rozwiązań technicznych należy zrezygnować, bo są niefunkcjonalne.

3. Zaprojektuje Twój dom przyjmując materiały i wyroby budowlane o parametrach ogólnie dostępnych, aby zmieścić się w ekonomicznie uzasadnionym budżecie.

4. Zaproponuje Ci rozwiązania jeszcze powszechnie nie stosowane, ale które pozwolą uniknąć w najbliższej perspektywie presji modernizacji.

5. Wykaże Ci co pominąłeś w swoich funkcjonalnych potrzebach, a co wydatnie podniesie komfort Twojego życia.

6. Podda Ci pod rozwagę wykorzystanie mniej tradycyjnych materiałów budowlanych, ale podnoszących efekty wizualne lub nadające im indywidualny charakter.