6 sygnałów zwiastujących opóźnienie podczas budowy

6 sygnałów zwiastujących opóźnienie podczas budowy

Będąc inwestorem, pamiętaj, że możesz się spotkać z wieloma nieoczekiwanymi sytuacjami. Poniżej przedstawiamy 6 sygnałów, które zazwyczaj zwiastują opóźnienia podczas budowy domu.

1) Po wykonaniu wykopu pod fundamenty stwierdzono gorsze niż założono w projekcie warunki gruntowe. Konieczna jest korekta zaprojektowanych fundamentów i związane z tym dodatkowe ilości zbrojenia, betonu, szalunków. Dodatkowo gdy zachodzi konieczność częściowej wymiany gruntu nienośnego powoduje to znaczny wzrost kosztów budowy.

2) Anomalia pogodowe takie jak długotrwałe opady deszczu, nagłe wiosenne lub jesienne spadki temperatur poniżej 0°C, wichury lub oblodzenia szczególnie ważne na etapie robót ziemnych i fundamentowych lub betonowania stropów oraz innych robót przed wykonaniem stanu surowego zamkniętego.

3) Wykryte błędy w projekcie budowlanym lub wprowadzanie przez inwestora dodatkowych zmian na etapie budowy. Powoduje to problemy generujące zmianę pozwolenia na budowę (jeśli są to zmiany tzw. istotne) co oczywiście przedłuża wykonywanie robót budowlanych lub jeśli zmiany są nieistotne to i tak wykonawca musi zrobić wycenę tych prac (nie należy przystępować do ich wykonania przed uzgodnieniem ceny)- jedna i druga sytuacja wydłuża nam czas budowy.

4) Konieczność zmiany ekipy budowlanej lub poszukiwanie do każdego etapu innego wykonawcy, może powodować nieprzewidziane przerwy w cyklu budowy. Jest to szczególnie uciążliwe gdy ekipy budowlane zatrudnione do poszczególnych etapów są od siebie niezależne. Dlatego poleca się tzw. generalnego wykonawcę, który kompleksowo wykona wszystkie roboty budowlane np. stanu zerowego, instalacji, wykończenia itp. i będzie odpowiadał za ich koordynację.

5) Nieprzewidziany przestój związany z brakiem sprzętu budowlanego, absencją zatrudnionych fachowców, nieciągłością dostawy materiałów budowlanych. Zaliczyć można do tego punktu również akty kradzieży lub zniszczenia materiałów czy sprzętu. Może to być wina zarówno po stronie inwestora (brak finansowania) jak i po stronie nierzetelnego wykonawcy (brak pracowników lub zaangażowanie na innych budowach).

6) Jednak największą uciążliwością na każdym etapie budowy jest nieuzasadniony protest czy wręcz donosy sąsiadów. Generują one dodatkowe kontrole, zakłócają rytm pracy na budowie, czasami potrafią wstrzymać prace budowlane na wiele miesięcy do czasu wyjaśnienia sprawy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami 🙂 Skorzystaj z naszego czatu na stronie,