Czy w ciągu jednego dnia otrzymasz bardzo dobrą ofertę na projekt budowlany?

Czy w ciągu jednego dnia otrzymasz bardzo dobrą ofertę na projekt budowlany?

Na wstępie należy zdefiniować co to znaczy bardzo dobra oferta na projekt budowlany. Czy jest to oferta najtańsza czy taka której wycena obejmuje koszt doświadczenia i profesjonalizmu architekta, gwarantująca równocześnie, że po 2 latach od zakończenia budowy nie będziesz marzył o możliwości cofnięcia się w czasie i wyborze innych rozwiązań technicznych i finansowych.

Nie bez kozery funkcjonuje powiedzenie, że najtańsze rozwiązania okazują się po czasie rozwiązaniami najdroższymi. Dotyczy to zarówno wyceny czasu pracy projektanta jak i wyceny czasu poświęconego na doprecyzowanie wymarzonych i urealnionych rozwiązań w naszym przyszłym, nowym miejscu zamieszkania.

Przychodzisz do architekta i masz sprecyzowane wymagania oraz znasz swoje możliwości finansowe. Nie wiesz jeszcze wszakże wszystkiego. Musisz uzyskać odpowiedź czy Twoich marzeń nie ograniczają przepisy takie jak: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, warunki geologiczne, przepisy o ochronie środowiska, drogach publicznych czy wymagania dostawców mediów.

Projekt budowlany składa się bowiem z kilku części tj. projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno-budowlanego zawierającego branżowe rozwiązania urządzeń instalacji wewnętrznych, charakterystyki energetycznej budynku, warunków ochrony przeciwpożarowej, informacji o obszarze oddziaływania obiektu, oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia z nią działki i geotechnicznych warunków posadowienia obiektu. Czy jest możliwe, że przyjdziesz do architekta z gotowymi odpowiedziami na w/w zagadnienia? Czy będziesz miał ze sobą warunki przyłączy mediów, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, badania geotechniczne?

Jeżeli tak, to w ciągu jednego dnia otrzymasz bardzo dobrą – rzetelną ofertę na „projekt budowlany”.W innym przypadku doświadczony i rozsądny architekt musi poświęcić kilka dni na uzyskanie niezbędnych opinii i ich przeanalizowanie, aby wycena była rzetelna i zadowalająca obie strony.
Odpowiedz zatem sobie sam czy w ciągu jednego dnia możesz otrzymać bardzo dobrą ofertę na „projekt budowlany” gwarantujący uzyskanie zgody na budowę domu?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Skorzystaj z naszego czatu na stronie,