NEFRYT – BUDYNEK MIESZKALNY W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ

NEFRYT – BUDYNEK MIESZKALNY W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ

Budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej zaprojektowany przez M-Studio. Są to jednak niezależne budynki oddzielone dylatacją na całej wysokości. Przedmiotowe budynki usytuowane są na stoku, posiadają 2 kondygnacje nadziemne – parter i poddasze użytkowe oraz odsłonięte od strony przystokowej przyziemie. Budynki przekryte są dachami dwuspadowymi, o kącie nachylenia  38º. Układ funkcjonalny budynków w zabudowie bliźniaczej przystosowany jest dla potrzeb 4-osobowej rodziny, gdzie wydzielona jest na poddaszu osobna część dla zakładających własne rodziny dzieci.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać ani stwarzać żadnych zagrożeń dla środowiska. Nie będzie naruszać również uzasadnionych i prawem chronionych interesów osób trzecich. W szczególności nie będzie powodować uciążliwości i ograniczeń w użytkowaniu terenów sąsiednich. Budynki mieszkalne jak również infrastruktura techniczna objęta wnioskiem usytuowane są w odległości normatywnej do granic działki. Inwestycja w obszarze oddziaływania nie wychodzi poza działki inwestora.

Info

  • Date : 21.04.2016
  • Lokalizacja:Stan:Wybudowany