NOWOCZESNY BUDYNEK SODALIT

NOWOCZESNY BUDYNEK SODALIT

Zaprojektowany przez M-Studio budynek mieszkalny jednorodzinny to nowoczesny obiekt wolnostojący o trzech kondygnacjach nadziemnych – parter, I piętro, II piętro i jednej podziemnej. Piwnicę zaprojektowano pod całym budynkiem. Posiada garaż wbudowany od strony północnej na dwa stanowiska postojowe. W budynku zaprojektowano dwa lokale mieszkalne, każdy z niezależnym wejściem, podpiwniczenie to w całości część wspólna wraz ze wspólną kotłownią. Budynek zaprojektowano z dachem płaskim jako stropodach odwrócony, w części z zielenią (trawy i krzewy ozdobne). W całości przeznaczony jest do użytkowania przez dwie rodziny 6 osobowe.

PODSTAWOWE DANE GABARYTOWE:
powierzchnia zabudowy – 198,88 m2
kubatura budynku – 2810 m3
powierzchnia użytkowa – 634,73 m2
w tym:
lokal mieszkalny nr 1 – 349,78 m2
lokal mieszkalny nr 2 – 130,28 m2
część wspólna (piwnica) – 163,67 m2
powierzchnia całkowita – 783,58 m2
wysokość budynku – 8,97 m

DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE:
KONSTRUKCJA:
Budynek nowoczesny w technologii tradycyjnej, konstrukcja główna w części żelbetowa monolityczna : płyta fundamentowa, trzpienie żelbetowe w ścianach murowanych konstrukcyjnych i stropy żelbetowe nad piwnicą, parterem, I i II piętrem (stropodachu)
FUNDAMENTY:
Płyta żelbetowa o gr. 40 i 70cm
WIEŃCE:
Na ścianach zaprojektowano wieńce żelbetowe
BELKI I SŁUPY:
Zaprojektowano słupy i belki żelbetowe
STROPY:
Zaprojektowano strop nad piwnicą, parterem jako żelbetowy monolityczny – płyta o grubości 16cm, nad I piętrem jako żelbetowy monolityczny o grubości 18cm oraz nad II piętrem jako żelbetowy monolityczny o grubości 20cm.
SCHODY:
Zaprojektowano klatkę schodową wewnętrzną, schody dwubiegowe o konstrukcji żelbetowej. Schody należy wykonać jako płytowe, jednokierunkowo zbrojone.
STROPODACH:
Należy wykonać jako odwrócony, na płycie żelbetowej warstwa termoizolacji w postaci płyt z polistyrenu ekstrudowanego lub XPS ze spadkiem, warstwa dociskowa to żwir, z frakcją grubszą na wierzchu.

Izolacja przeciwwilgociowa ułożona w spadku na warstwie termoizolacji zapewnia odprowadzenie wód opadowych zewnętrznie do dwóch rynien usytuowanych wzdłuż elewacji południowej i północnej. Konstrukcja stropodachu umożliwia montaż płyt tarasowych na wspornikach dystansujących, aby urządzić powierzchnię tarasową w wybranych polach. Również w dowolnych polach można wprowadzić nad żwirem warstwę gleby zapewniającą wegetację roślin. W tych polach planuje się nasadzenia traw ozdobnych i krzewów.

Info

  • Date : 17.11.2016