OPAL – BUDYNEK O FUNKCJI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Opis

OPAL – BUDYNEK O FUNKCJI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Budynek o funkcji domu pomocy społecznej. Istniejąca siedziba mieści się w budynku historycznym – pałacu pochodzącym z lat 1929-1931. Jest to budynek piętrowy, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, dachem czterospadowym załamanym tuż przy okapie. We wcześniejszych latach obiekt był wielokrotnie przebudowywany, rozbudowywany i modernizowany.

Projektowana rozbudowa budynku to w całości oddylatowana od istniejącego muru pałacu bryła, mogąca funkcjonować niezależnie dzięki własnym instalacjom wewnętrznym, niezależnym wejściom, spełnieniu w sposób niezależny wymagań przeciwpożarowych.Aby chronić przedpole widokowe pałacu a w szczególności jego frontowej elewacji zaprojektowano zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi niski, parterowy łącznik pomiędzy nowoprojektowanym skrzydłem i istniejącym obiektem. Również tak rozplanowano budynek aby nie kolidował on z zabytkowymi okazami drzew parkowych. Projekt zapewnia ochronę przedpola widokowego pałacu poprzez usytuowanie nowego skrzydła krótszym bokiem w linii z elewacją frontową a dłuższym równolegle do dobudowanego w latach 80-tych skrzydła.

Projektowany budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe oraz nad nim przestrzeń techniczną w skosie dachu przeznaczoną na wentylatornię oraz urządzenia techniczne. Obiekt jest w całości podpiwniczony, w związku z wykorzystaniem naturalnego spadku terenu część podpiwniczenia posiada doświetlenie światłem naturalnym. Posiada dach skośny, czterospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych wynoszącym 31º.

Rozbudowana część budynku charakteryzuje się dwufunkcyjnością. Piwnica, parter i I piętro zajęte jest pod funkcję terapii dla mieszkańców DPS oraz częściowo administrację. W piwnicy zaprojektowano pomieszczenia pomocnicze m.in. pralnię, suszarnię, magiel, pracownię krawiecką oraz inne magazyny w których przechowywany jest np. sprzęt lekarski. Parter i pierwsze piętro zajęte są głównie przez pracownie przy których zaprojektowano niezależne łazienki. Poddasze pełni funkcję mieszkalną i przeznaczone jest na lokale aktywizujące dla mieszkańców służące ich stopniowemu usamodzielnianiu.

Budynek o funkcji domu pomocy społecznej jest przystosowany do jednoczesnego korzystania przez 75 osób, w tym:

-na pobyt stały w pomieszczeniach na poddaszu 18 osób

– na pobyt stały (praca 8h dziennie) w pomieszczeniach terapii na parterze, I piętrze oraz piwnicy 33 osoby

– na pobyt czasowy (praca do 4 godzin) na wszystkich kondygnacjach 24 osoby – w tym siostry zamieszkujące w sąsiednim budynku pomagające przy chorych.

W budynku występują pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyżej 30 osób, tj. kaplica oraz sale dziennego pobytu typu kawiarni oraz sali rekreacyjno-widowiskowej.

Budynek o funkcji domu pomocy społecznej dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejścia na parterze są dostępne z poziomu terenu, a wszystkie powierzchnie na kondygnacjach są na jednym poziomie. Na pozostałe kondygnacje niepełnosprawni mogą dostać się windą. Na każdej kondygnacji zaprojektowano WC dla potrzeb osób niepełnosprawnych, przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Część pokoi mieszkalnych zaprojektowano z łazienkami o powierzchni umożliwiającej alternatywne wyposażenia jako przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Dane przed przebudową:

powierzchnia zabudowy………..780,26 m²

powierzchnia całkowita………3 201,30 m²

kubatura………………………..7807,00

wysokość budynku……………….13,59 m

całkowita powierzchnia użytkowa…………1 595,00 m²

w tym:

powierzchnia piwnicy……………189,16 m²

powierzchnia parteru……………608,68 m²

powierzchnia I piętra…………….620,10 m²

powierzchnia poddasza………..177,08 m²

 

Dane po przebudowie:

powierzchnia zabudowy……….818,10 m²

powierzchnia całkowita……..2 280,00 m²

kubatura……………………….9 264,50

wysokość budynku………………13,59 m

całkowita powierzchnia użytkowa…………1 928,79 m²

w tym:

powierzchnia piwnicy……………461,02 m²

powierzchnia parteru…………….606,32 m²

powierzchnia I piętra…………….455,37 m²

powierzchnia poddasza………..406,07 m²

 

Propozycje materiałowe:

ściany: murowane z pustaków ceramicznych

strop: płyta żelebetowa

dach: skośny, czterospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych wynoszącym 31º, konstrukcja drewniana

Info

  • Date : 04.03.2016
  • + ex:
  • Prywatny : Budynek zamieszkania zbiorowego